Headerbild

Avgifter 2023-2024

Årsavgifterna för säsongen 2023-2024.

Medlemsavgift.

Aktiv medlem 700kr (debiteras halvårsvis 350kr/halvår )

Passiv medlem 350kr (debiteras helårsvis)

Familjemedlemskap minst 3 personer 950kr (debiteras halvårsvis 475kr/halvår)

Träningsavgifter

Nybörjare  300 kr per termin.

Fortsättningsgruppen, tre gånger per vecka 900 kr per termin

Motionär 450 kr per termin

Pensionärer 450 kr per termin

Distriktslicens ingår i medlemsavgiften.

Nationell licensavgift ingår inte medlemsavgiften.