Headerbild

Avgifter 2022-2023

Årsavgifterna för säsongen 2022-2023.

Medlemsavgift.

Aktivmedlem 650kr (debiteras halvårsvis 325kr/halvår )

Passivmedlem 350kr (debiteras helårsvis)

Familjemedlemskap minst 3 personer 850kr (debiteras halvårsvis 425kr/halvår)

Träningsavgifter

Nybörjare  300 kr per termin.

Fortsättningsgruppen, två gånger per vecka 650 kr per termin

Motionär 450 kr per termin

Pensionärer 450 kr per termin

Distriktslicens ingår i medlemsavgiften.

Nationell licensavgift ingår inte medlemsavgiften.