Headerbild

Avgifter 2020-2021

Årsavgifterna för säsongen 2020-2021.

Medlemsavgift.

Aktivmedlem 600kr (debiteras halvårsvis 300kr/halvår )

Passivmedlem 300kr (debiteras helårsvis)

Familjemedlemskap minst 3 personer 800kr (debiteras halvårsvis 400kr/halvår)

Träningsavgifter

Nybörjare  300 kr per termin.

Fortsättningsgruppen, två gånger per vecka 650 kr per termin

Motionär 350 kr per termin

Pensionärer 350 kr per termin

Distrikts licens ingår i medlemsavgiften.

Nationell licensavgift ingår inte medlemsavgiften.